Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

CALENDARI

del procés d'admissió i matriculació (1r cicle d'Ed. Infantil)

curs 2023-2024

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 22/2/2023)

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament.

CALENDARI: