Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D'ESCOLETES (ANY 2021)

(actualitzat 3/8/2021)

(20/7/2021)

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2021

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts, corresponents a l’any 2021, a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social (BOIB núm. 68, de 25 de maig)

Periode d'al·legacions: 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la Proposta provisional.

Periode de justificacions: De l'1 al 10 de setembre de 2021

DOCUMENTACIÓ:

 

Annex 5: Editor de Text Model de certificat i memòria econòmica

Exemple graella sosteniment: