Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

04/11/2021

V Pla Estratègic d’Igualtat entre dones i homes a les Illes Balears (2021-2023)

Institut Balear de la Dona

El Pla preveu actuacions en prevenció, eradicació i atenció de les violències masclistes; coeducació, models igualitaris i formació; apoderament de les dones en el treball, l’economia i la participació, i, finalment, bon govern. Es tracta d’un pla amb el qual el Govern pretén que les Illes Balears continuïn a l’avantguarda en les polítiques d’igualtat, amb polítiques que van acompanyades de 797 indicadors per mesurar-ne la implantació, la qual cosa garanteix la viabilitat de les iniciatives plantejades en el termini que es proposa. En l’àmbit de la violència masclista, el Pla té per objectiu eliminar totes les formes de violència contra dones, adolescents i infants, i en tots els àmbits en què es manifestin. Pel que fa a la coeducació, es marca l’objectiu d’educar el conjunt de la societat, de totes les edats, per assolir la igualtat efectiva de dones i homes. Per enfortir la presència i el paper de les dones en l’àmbit laboral, econòmic i social, el Pla Estratègic preveu continuar amb el SOIB Dona i amb l’impuls del programa d’emprenedoria per a dones mitjançant col·laboracions amb entitats que tenen la doble naturalesa pública i privada. A més a més, s’oferirà suport per a l’elaboració de plans d’igualtat a empreses que no hi estan obligades per llei.
Finalment, es vol enfortir el bon govern per situar la igualtat efectiva de dones i homes en el centre de les polítiques de progrés i benestar cap a la construcció d’una societat avançada en aquests valors. Per això, s’impulsaran mesures per pal·liar les conseqüències de la COVID-19 en la vida de les dones, projectes intergeneracionals i de foment del dret de les dones a envellir en pau i un pla d’actuació per al foment de l’esport femení.

Links d'interés: