Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

18/03/2019

Programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Links d'interés: