Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

18/03/2019

Programes de formació dels centres vinculats als plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

L’objectiu és proporcionar als centres la formació que necessiten per desenvolupar el seu pla d’innovació pedagògica. El programa de formació ha d’estar lligat als objectius plantejats i als àmbits d’intervenció educativa triats per cada centre.

Links d'interés: