Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

19/06/2018

Programa de Rehabilitació d'Habitatge Lliure per a Destinar-lo a Lloguer Social (IBAVI)

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Dur a terme la rehabilitació amb fons públics, i millorar les seves condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, per destinar-los a lloguer social.

Links d'interés: