Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

26/11/2019

Pla especial d'actuacions en situació d'alerta i eventual sequera a les Illes Balears

Direcció General de Recursos Hídrics

L’objectiu del Pla és garantir el subministrament d’aigua de qualitat a la població i evitar els efectes negatius sobre el medi ambient i l’activitat econòmica davant una possible sequera. Amb aquesta finalitat, s’estableixen mesures operatives, de planificació i prevenció, estratègiques i mitigadores per als diferents escenaris, i es detallen les actuacions que s’han de dur a terme i els organismes que les han d’executar. S’estableixen set unitats a Mallorca i una per a cadascuna de la resta d’illes. El Pla també estableix els indicadors de sequera, que se calculen mensualment i serveixen per determinar l’estat de sequera.

Links d'interés: