Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

09/01/2019

Pla d'Inspecció de trasllats transfronterers de residus de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017 – 2019

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

L'article 12 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats atribueix a les comunitats autònomes la competència de l’autorització, control i inspecció dels trasllats de residus entre aquestes i els països pertanyents a la Unió Europea, regulats en el Reglament (CE) núm. 1013/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, modificat pel Reglament UE 660/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

El Pla té com a finalitat dissenyar un sistema d'inspecció de trasllat transfronterer de residus,  que compti amb els mitjans personals i materials suficients i adequats que facin possible realitzar amb eficàcia les tasques de control i inspecció en aquesta matèriaLinks d'interés: