Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23

IBISEC

Durant el mes de juliol de 2015 ens trobam amb un dèficit acusat d’infraestructures educatives per donar resposta a les necessitats d’escolarització i amb un elevat volum d’actuacions pendents (reformes, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació de fibrociment... ).

El present pla és fruit de l’estudi de les necessitats detectades en el nostre sistema educatiu a ran dels contactes i reunions entre els representants de la Conselleria d’Educació i Universitat i els ajuntaments de les Illes Balears i està dissenyat per tal de planificar les actuacions necessàries a nivell d’infraestructura educativa per al període comprès entre 2016 i 2023.

 

Veure el mapa:  Evolució Infraestructures educatives 2015-2018

Links d'interés: