Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

24/04/2023

Pla d’Estadística de les Illes Balears 2022-2025 (Decret 41/2022 de 21 de novembre, BOIB núm. 152 de 22 de novembre)

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Aquest Pla té com a finalitat disposar de la informació estadística que permeti el coneixement demogràfic, social, econòmic, territorial i mediambiental de les Illes Balears, de manera que sigui útil a les institucions públiques i als agents econòmics i socials per prendre decisions, així com garantir a la ciutadania l’accés a la informació estadística oficial, d’acord amb el principi de transparència

Links d'interés: