Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

23/10/2019

PLA D'ACTUACIÓ 2018 DE LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA

OBJECTIU 1: PRESTAR EL SERVEI DE VALORACIÓ I RECONEIXEMENT DEL GRAU I NIVELL DE LA DEPENDÈNCIA

 - Activitat A: Reconeixement de la situació de la dependència

 -  Activitat B: Millorar el sistema d’atenció a la dependència mitjançant la revisió integral dels expedients de dependència actius a la comunitat autònoma de les Illes Balears

OBJECTIU 2:  GESTIONAR DIRECTAMENT RECURSOS ASSISTENCIALS I SOCIOSANITARIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

OBJECTIU 3:  GESTIONAR CENTRES I RECURSOS ASSISTENCIALS CONCERTATS

OBJECTIU 4: PROMOCIONAR L’AUTONOMIA PERSONAL I DONAR SUPORT A LA VIDA  INDEPENDENT

 - Activitat A: Gestió del Centre ocupacional de salut mental Sa Riera

 - Activitat B: Intervenció rehabilitadora i de fisioteràpia

OBJECTIU 5:  DONAR SUPORT TÈCNIC I INFORMÀTIC ALS CENTRES I SERVEIS DE LA FUNDACIÓ I DE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

 - Activitat A: Desenvolupament i suport d’eines informàtiques per a la gestió de serveis i usuaris propis i de la conselleria d'adscripció

 - Activitat B: Manteniment del sistema informàtic i de telecomunicacions dels centres

 - Activitat C: LOPD

OBJECTIU 6: MILLORAR LES COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA

 - Activitat A: Elaboració i seguiment del Pla de formació per al any 2018

 - Activitat B:  Col·laboració amb altres entitats per tal de millorar les competències dels professionals del sector

 - Activitat C: Pràctiques formatives no professionals

 - Activitat D: Tallers per a persones cuidadores no professionals: autocura i atenció a persones dependents

OBJECTIU 7: GESTIONAR TOTS ELS RECURSOS DE LA FUNDACIÓ

OBJECTIU 8:  DESENVOLUPAR FUNCIONS TUTELARS PER A LES PERSONES ADULTES INCAPACITADES JUDICIALMENT O EN PROCÉS D'INCAPACITACIÓ

Per a més informació podeu descarregar el següent document