Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

18/03/2019

Pla d'Èxit Educatiu 2015-2019

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

La Conselleria d’Educació i Universitat vol promoure i liderar un conjunt d’actuacions que afavoreixin l’èxit educatiu. Per primera vegada les Illes Balears comptaran amb un pla integral enfocat a la millora general del sistema educatiu. En aquesta tasca hi vol implicar i comprometre tota la comunitat educativa i la societat en general, amb l’objectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracàs escolar i d’abandonament primerenc dels estudis dels alumnes de les Illes Balears, i simultàniament iniciar la reorientació del sistema educatiu cap a un model d'èxit basat en la combinació d'equitat i qualitat.

El document “Cap a l’èxit educatiu” ha estat elaborat per totes les direccions generals de la Conselleria i la seva aplicació es coordinarà a través d'un equip transversal de les distintes Direccions Generals i Departaments de la Conselleria d'Educació i Universitat.

El Departament d’Inspecció Educativa serà l’encarregat d’acompanyar els centres en el canvi d’orientació del sistema i d'avaluar, juntament amb l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) i amb l'equip transversal de la Conselleria d'Educació i Universitat, el resultat de les mesures implantades.

Links d'interés: