Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

10/12/2018

Pla 2019 de Publicitat institucional del Govern de les Illes Balears

Direcció General de Comunicació

En el marc de les competències i dels objectius de la Direcció General de Comunicació, en relació amb la publicitat institucional,es  vol impulsar:

a) la utilitat pública de les campanyes institucionals

b) la professionalització de la planificació, l’execució i l’avaluació de les campanyes per tal de garantir la màxima eficàcia i aprofitament dels recursos públics

c) la transparència i la lleialtat institucional.

 

Al Pla conté:

- La previsió de la publicitat institucional 2019

- Les prioritats de la publicitat institucional 2019

- Suports de distribució de la publicitat institucional 2019

- Finalment, la descripció de les concretes campanyes de publicitat institucional previstes per a l’any 2019

Links d'interés: