Torna

Servei de Planificació al Medi Natural

La Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears en xifres:

ESPAIS XN 2000 IB

Número d'espais XN 2000

Superfície terrestre (Ha) Superfície marina (Ha) Superfície total (Ha)
LIC 104 44.512,55 58.256,79 102.769,34
ZEPA 31 48.177,67 3.402,58 51.580,25
LIC +ZEPA 34 51.241,69 47.522,54 98.764,23
TOTAL 169 143.931,91 109.181,90 253.113,82