La recopilació que es presenta a continuació conté la normativa consolidada en matèria de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Al llarg dels anys els textos normatius han estat modificats o actualitzats i en aquest recull s'han integrat les modificacions en el text de base, de manera que totes les disposicions vigents es troben en un únic document. No obstant, la publicació web d'aquests textos no substitueix els texts normatius publicats al BOIB, únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

 

AVÍS JURÍDIC IMPORTANT: Els texts que us oferim en aquestes pàgines estan destinats a utilitzar-se com a instrument documental. Per a fins jurídics, consulteu els texts publicats en els butlletins i diaris oficials.

 


Acuerdo01.jpg Libros02.jpg
Normes generals
Desenvolupament Normatiu
Oficina05.jpg
Instruccions i circulars de Funció Pública
Informes en matèria de Funció Pública

imatge RRHH
Ordres de funcions
Plans i Programes