Torna

Inventari general d'òrgans col·legiats

En data de 26 de març de 2004, el Consell de Govern va aprovar el primer Inventari general d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en aplicació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Posteriorment, l’executiu de les Illes Balears ha aprovat quatre actualitzacions de l’Inventari: la primera, el 24 de juny de 2005; la segona, l’1 de desembre de 2006; la tercera, el 21 de desembre de 2007, i la darrera, el 9 de novembre de 2020.

La tramitació del darrer inventari aprovat ha seguit un iter procedimental concret vinculat a una seqüència ordenada d’objectius que s’havien d’aconseguir, el primer dels quals era donar a conèixer als empleats públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un document sistematitzat sobre l’entramat institucional d’òrgans col·legiats actualment existents en el si de l’Administració susdita, alhora que es facilitava a aquests mateixos empleats públics la possibilitat de fer arribar les seves aportacions telemàtiques al document.

Una vegada conclosa aquesta primera fase, i com a segon objectiu, es va posar en mans de totes les secretaries generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma l’esborrany d’inventari en qüestió, perquè fessin les observacions pertinents i, en darrera instància, el validassin.

Una vegada es va acomplir aquest tràmit, es va ultimar una versió definitiva de l’esborrany d’inventari esmentat, el qual es va sotmetre a la consideració del Consell de Govern, que la va aprovar el 9 de novembre de 2020, tancat el 31 d’octubre de 2020. Des d’aquesta data, s’han actualitzat les dades que figuren en l’Inventari (darrera revisió de 14 de juny de 2022).

Així doncs, posam ara a disposició de la ciutadania les dades de l’Inventari, a les quals podrà accedir de dues maneres:

a) A través d’una consulta mitjançant l’aplicació informàtica creada a aquest efecte.
b) Mitjançant un document PDF actualitzat.