Torna

Fons Europeus

Els incentius regionals son competència del Ministeri d’Hisenda. La gestió i tramitació de les sol·licituds d’ajuda, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la Direcció General de Fons Europeus depenent de la Conselleria de Fons Europeus, Univestitat i Cultura, la qual ha delegat la competència executiva en el Centre Balears Europa.


Contacte:

Centre Balears Europa
c/Palau Reial, 17 -07001 Palma

Correu electrònic: incentiusregionals@cbe.caib.es

http://www.cbe.es

Antoni Reinoso Pascual - 971 17.61.10
Marta Yagüe Torcal – 971 17.72.96