Torna

Fons Europeus

El Fons de Transició Justa és un nou instrument financer en l'àmbit de la política de cohesió que té com a objectiu donar suport als territoris que s'enfronten a reptes socioeconòmics greus derivats del procés de transició a la neutralitat climàtica. El Fons de Transició Justa facilitarà l'aplicació del Pacte Verd Europeu, l'objectiu del qual és aconseguir una Unió climàticament neutra d'aquí al 2050.

Com a part del Pacte Verd Europeu i amb l'objectiu d'aconseguir la neutralitat climàtica de la Unió de manera efectiva i justa, la Comissió Europea va proposar crear un Mecanisme per a una Transició Justa que inclou un Fons de Transició Justa.

Fons de finançament de la Transició Justa