Torna

Fons Europeus

Avaluació del Programa mixt de Formació i Ocupació 2015

II avaluació de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil

L'informe conté la segona avaluació de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i en ella s'analitza l'execució, eficàcia i impacte de les mesures elegibles dins de l'EIX 5 del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 dutes a terme fins a 2017.