Torna

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Tornar al llistat de notícies

16/06/2022

Encàrrec de gestió a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears per impulsar i reforçar la simplificació administrativa, la innovació, l’adaptació a la tramitació electrònica i la qualitat dels serveis de la Direcció General de Política Industrial.

2-20219ENCOM

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: IDI

Núm. Expedient: 2-20219ENCOM

Objecte: Impuls i reforç la simplificació administrativa, la innovació, l’adaptació a la tramitació electrònica i la qualitat dels serveis de la Direcció General de Política Industrial

Pressupost: No, aquesta encomana de gestió no suposa cap despesa; no obstant això, les despeses sobrevingudes originades per la gestió material objecte d'aquest encàrrec s'instrumentalitzaran mitjançant el procediment que resulti d'aplicació d'acord amb la normativa econòmica i financera vigent, i seran a càrrec de la secció pressupostària de la Direcció General de Política Industrial.

Obligacions econòmiques: No

Durada: 2 de novembre de 2019 al 31 desembre 2025

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 16/10/2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document