Torna

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Tornar al llistat de notícies

06/08/2019

Encàrrec de funcions del Consell de Seguretat Nuclear

Entitat que fa l'encàrrec: Consell de Seguretat Nuclear

Entitat que rep l'encàrrec: Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Núm. Expedient: ___

Objecte:

-inspecció de les instal·lacions radioactives de les Illes Balears

-inspecció del transport de material radioactiu per les Illes Balerars

-avaluacions relacionades amb les instal·lacions radioactives de 2ona i 3era categoria

Pressupost: ___

Obligacions econòmiques:  La CAIB rep el 80% de las tasses que s’apliquen a les inspeccions i autoritzacions de les instal·lacions radioactives. 

Durada: Indefinit

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 31/05/1985

Altres documents relacionats:

03-04-1987 Acta del conveni

27-07-1989 Revisió del conveni

16-06-2007 Addenda primera del conveni

19-06-2008 Addenda segunda del conveni

Per a més informació podeu descarregar el següent document