Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

08/02/2021

Encàrrec de gestió per a suport als usuaris, manteniment i desenvolupament dels sistemes informàtics de recursos humans, en els mòduls de gestió de nòmina, càlcul de nòmina, IRPF, model 190 i seguretat social, així com en els de formació, provisió i selecció de l'EBAP per a l'any 2021

MEPRO 10707/2020

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

Expedient reassignat a la C. de Presidència, Funció Pública i Igualtat per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació BIT

Núm. Expedient: MEPRO 10707/2020

Objecte: Suport funcional

Pressupost: 142.657,20 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors( BOIB Núm 114 de 15 de setembre de 2018)

Durada: 1 any

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 28/01/2020

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document