Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

13/05/2019

Encàrrec de gestió del servei de manteniment de les bases de dades REGCON i ADVOCAX i el suport al manteniment del parc informàtic de la Conselleria de Presidència

MEPRO 7092/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Presidència

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Expedient reassignat a la C. de Presidència, Funció Pública i Igualtat per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 7092/2018

Objecte: Manteniment de les bases de dades REGCON i ADVOCAX així com també el suport al manteniment del parc informàtic de la Conselleria de Presidència

Pressupost: 42.264,71 euros

Obligacions econòmiques: Tarifes aprovades per la resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB, Núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: Un termini d’un any des de l’1 de gener de 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 22/11/2018

Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions:

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document