Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

21/06/2019

Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019

MEPRO 6628/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Núm. Expedient: MEPRO 6628/2018

Objecte: Encàrrec de gestió del servei d’assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l’any 2019

Pressupost: 238.493,01 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB 114 de 15 de setembre de 2018) per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors i per la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB de 24 de març de 2015) per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Durada: des del dia 01/01/2019 o la data de la notificació de l’aprovació de l’encomana, si és posterior, fins al consum total de les hores de serveis contractades, amb la data límit de 31/12/2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 18/12/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document