Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

21/06/2019

Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019

MEPRO/2018/6628

Entitat que fa l'encàrrec: Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Núm. Expedient: MEPRO/2018/6628

Objecte: Encàrrec de gestió del servei d’assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l’any 2019

Pressupost: 238.493,01 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB 114 de 15 de setembre de 2018) per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors i per la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB de 24 de març de 2015) per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Durada: des del dia 1 de gener de 2019 o la data de la notificació de l’aprovació de l’encomana, si és posterior, fins al consum total de les hores de serveis contractades, amb la data límit de 31 de desembre de 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 18 desembre de 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document