Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l'any 2019

MEPRO 9473/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 9473/2018

Objecte: gestió de les aplicacions informàtiques per a l’any 2019

Pressupost: 77.595,84€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018, per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB 114 de 15 de setembre de 2018.

Durada: Des del 15/01/2019 fins al 31/12/2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 14/01/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document