Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

29/01/2021

Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2021

MEPRO 9600/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació BIT

Núm. Expedient: MEPRO 9600/2019

Objecte: Encomana de gestió del servei d’assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l’any 2021

Pressupost: 238.493,01€

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB Núm. 114 de 15 de setembre de 2018) per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors i per la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB de 24 de març de 2015) per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Durada: De l' 01/01/2021 fins al 31/12/2021

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 02/12/2020 i notificat el 14 /12/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document