Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

31/03/2020

Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2020

MEPRO 9396/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Núm. Expedient:MEPRO 9396/2019

Objecte: Encomana de gesti´ó del servei d’assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l’any 2020

Pressupost: 238.493,01€

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB 114 de 15 de setembre de 2018) per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors i per la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB de 24 de març de 2015) per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Durada: De l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 25 de novembre de 2019 y notificat el 16 de desembre de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document