Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió a la societat mercantil pública GEIBSAU per dur a terme l'execució del servei anomenat “Implantació i Evolució del programa informàtic XPO

MEPRO 5567/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Expedient reassignat a la C. de Presidència, Funció Pública i Igualtat per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears SAU (GEIBSAU)

Núm. Expedient:  MEPRO 5567/2018

Objecte: Implantació i evolució del programa informàtic XPO

Pressupost: 662.667,36 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 d’agost de 2018 per la qual s’aproven les tarifes de serveis per executar als encàrrecs de gestió que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears faci a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears SAU (GEIBSAU) (BOIB Núm. 99 d’11 d’agost de 2018).

Durada: 4 anys i 2 mesos comptadors des de l’1 de desembre de 2018 fins el dia 31 de gener de 2023

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 28 de novembre de 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions:

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document