Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

29/11/2019

Encàrrec de gestió per la gestió de les aplicacions informàtiques per als anys 2020-2023 de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

MEPRO 9708/2019

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 9708/2019

Objecte:  Gestió de les aplicacions informàtiques per als anys 2020-2023 de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

Pressupost:  465.575,04€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques:  Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018, per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB 114 de 15 de setembre de 2018).

Durada: Des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  26/11/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document