Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per a l'atles submarí: cartografia de Posidonia oceanica a les Illes Balears

MEPRO 453/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 453/2019

Objecte: millorar el coneixement de la distribució detallada de les praderies de Posidonia oceanica a les costes de les Illes Balears per posar a l’abast dels usuaris un element de difusió d’aquesta informació accessible en temps i localització reals.

Pressupost: 740.072,21€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d’abril de la Subsecretaria (BOE núm. 92 de 16 d’abril de 2018) , per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA (i les seves filials) pel qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts i pel qual s’adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Durada: des del 26/04/2019 fins al 25/04/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 26/04/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document