Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

02/12/2021

Encàrrec de gestió per a la revisió i modificació del sistema de gestió en línia dels permisos d’ús públic del parc nacional maritimo terrestre de l’arxipèlag de Cabrera

MEPRO 20157/2021

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d'Innovació i Tecnología (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 20157/2021

Objecte: Revisió i modificació del sistema de gestió en línia dels permisos d’ús públic del parc nacional maritimo terrestre de l’arxipèlag de Cabrera

Pressupost: 58.030,91€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques:  Resolució de 19 d’octubre de 2021 del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Durada: fins al 30 de novembre de 2022

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 25/11/2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document