Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del Projecte de mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

MEPRO 6403/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 6403/2018

Objecte: Servei per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del Projecte de mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

Pressupost: 58.548,90 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: Des del 07/11/2018  fins al 30/11/2019. Possibilitat de pròrroga

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 07/11/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions:

Per a més informació podeu descarregar el següent document