Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

29/03/2023

Encàrrec de gestió del servei de desenvolupament, manteniment i modernització del sistema de gestió de subvencions SICIE per al desenvolupament del “Pla d’inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PTEIB)” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

MEPRO 18039/2022

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 18039/2022

Objecte: Servei de desenvolupament, manteniment i modernització del sistema de gestió de subvencions SICIE per al desenvolupament del “Pla d’inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PTEIB)” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Pressupost: 109.853,75€

Obligacions econòmiques: Tarifes aprovades per Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 19 d’octubre de 2021 (BOIB Núm. 145 de 23 d'octubre de 2021)

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: Si

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada: 109.853,75€

Durada: Des de la data de formalització de l’encàrrec fins al 30/06/2023

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 14/12/2022

 

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document