Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

21/02/2022

Encàrrec de gestió de Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB per a l’any 2022

MEPRO 2021 23091

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació BIT

Núm. Expedient: MEPRO 2021 23091

Objecte: Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB

Pressupost:   18.790,50 €

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis de centre d’atenció telefònica, sistemes i comunicacions i CAU, i de l’àrea d’innovació per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (BOIB 163 25/novembre/2021)

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: 1 any

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 20 de desembre de 2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document