Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

07/12/2022

Encàrrec a mitjans propis del servei d’avaluació del model diagnòstic d’orientació prestat pel SOIB i les entitats col·laboradores en el marc del Component 23, Inversió 5, projecte «Orientació i Emprenedoria. Activitats de la Xarxa de Centres d’Orientació i Emprenedoria. Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació» del Pla de recuperació, transformació i resiliència per als anys 2022 i 2023

MEPRO 14993/2022

Entitat que fa l'encàrrec:  Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, M.P., (FUEIB)

Núm. Expedient: MEPRO 14993/2022

Objecte: Avaluació de l’actual model diagnòstic d’orientació de prestació directa desenvolupat pel SOIB i les entitats col·laboradores del tercer sector, en el marc del Component 23, Inversió 5 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament, fer una proposta de model de diagnòstic d’orientació basat en el desenvolupament de perfils competencials i el diagnòstic d’ocupabilitat per a la millora dels processos d’orientació i inserció laboral de les persones usuàries, especialment de les que presenten una major vulnerabilitat (persones joves tutelades per l’Administració, persones transsexuals …)

Pressupost: 45.905,88 €

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (BOIB Núm. 25 de 15 de febrer de 2022)

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: Si

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada: 45.905,88 €

Durada: Des del 05/12/2022 fins al 30/09/2023

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 01/12/2022

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document