Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

22/12/2021  Encàrrec de gestió a Tragsa de la pròrroga del servei per a la conservació i manteniment de la infraestructura «Bassa de regulació de tempestes de l’OD-2 durant els exercicis 2022 i 2023»
22/06/2022 Encàrrec de gestió servei de desenvolupament del projecte SICIE-DG Habitatge i Arquitectura
26/10/2021 Encàrrec de gestió a Tragsatec de la pròrroga del servei de supervisió mediambiental i tècnica de les concessions de carreteres i assessorament tècnic i informàtic a l’Administració i als afectats en matèria d’expropiacions a Mallorca, Menorca i Eivissa durant els exercicis 2022 i 2023
18/12/2020 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de les titulacions nàutiques (EXNAU)
19/12/2019 Encàrrec de gestió a Tragsa del servei per a la conservació i manteniment de la infraestructura «Bassa de regulació de tempestes de l'OD-2» durant els exercicis 2020 i 2021
05/12/2019 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de les titulacions nàutiques (EXNAU)
29/11/2019 Encàrrec de gestió del servei de supervisió mediambiental i tècnica de les concessions de carreteres i assessorament tècnic i informàtic a l'Administració i als afectats en matèria d'expropiacions a Mallorca, Menorca i Eivissa durant els anys 2020 i 2021
26/07/2019 Encàrrec de gestió per al manteniment de la bassa OD2 a Eivissa 2018-2019.
26/07/2019 Encàrrec de gestió del servei d'aplicacions informàtiques per a la gestió dels expedients i documents de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears per a 2018 i 2019
26/07/2019 Encàrrec de gestió del servei de l'aplicació informàtica per a la gestió de les titulacions nàutiques d'esbarjo (EXNAU) per a la Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26/07/2019 Encàrrec de gestió del servei per a l'elaboració d'un visor de les capes generades en l'estudi sobre adaptació al canvi climàtic de la costa
26/07/2019 Encàrrec de gestió del servei de supervisió mediambiental i tècnica de concessions de carreteres i assessorament tècnic i informàtic a l'Administració i als afectats en matèria d'expropiacions a Mallorca, Menorca i Eivissa durant els anys 2018 i 2019 per a la Direcció General de Mobilitat i Transports.
23/04/2019 Encàrrec de gestió de l'execució del Projecte de rehabilitació del passeig de Calvià (enllaç Cala Figuera -Peguera)