Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

12/05/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de manteniment de les aplicacions del Sistema Global d'Informació
19/07/2022 Encàrrec de gestió de modificació del servei per als censos visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les Illes Balears
20/07/2022 Encàrrec de gestió de Seguiment de la pesca recreativa a les Illes Balears
25/05/2022 Encàrrec de gestió del servei d’elaboració del mapa de sòls de les Illes Balears
19/07/2022 Encàrrec de gestió de modificació del Servei de treballs de control i contenció de la plaga Xylella Fastidiosa a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, en les anualitats 2022-2026
09/04/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte d'optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d'aigües regenerades amb destí a la modernització i consolidació dels regadius socials a la CAIB. Actuació 1: Eivissa
05/03/2021  Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de censos visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les Illes Balears
30/11/2020  Encàrrec de gestió a mitjà propi per al servei de desplegament del Banc d'ADN d'espècies pesqueres de les Illes Balears
14/09/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de millora dels regadius de l'illa de Menorca
20/12/2021 Encàrrec de gestió del projecte de millora de la qualitat des les aigües de reg a les Illes Balears
19/11/2021  Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei per a la modernització i consolidació del regadiu a partir de l’optimització de les aigües regenerades a les Illes Balears
28/06/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte d’optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d’aigües regenerades amb destí a la modernització i consolidació dels regadius socials a la CAIB. Actuació 1 Mallorca
28/06/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de desenvolupament d’una eina de predicció de la presència de grumers a les zones de bany de les Illes Balears
14/03/2022 Encàrrec de gestió del servei per al reforç del control de les reserves marines de les Illes Pitiüses
25/02/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de retirada de residus de la Bassa de Sant Jordi
15/01/2020 Encàrrec de gestió per a la segona fase del manteniment de les aplicacions del Sistema Global d'Informació
27/12/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei per als treballs de control i contenció de la plaga Xylella fastidiosa dins el programa de vigilància de plagues i el programa d’emergència per a la plaga Xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per a les anualitats 2022 a 2026 i seguiment i control d’organismes de quarantena i altres plagues a les Illes Balears per a les anualitats 2022 a 2026
17/11/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi per al servei de reforç del control de les reserves marines de Mallorca
02/09/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi per a l'auditoria del sistema de control oficial d'acord amb el Reglament (CE) Nº. 625/2017 dels plans d'higiene i traçabilitat
22/12/2020  Modificació del termini d'execució i ajustament d'anualitats del MEPRO 11413/2019 d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres.
01/10/2021 Encàrrec de gestió per el qual s’amplia el termini d’execució i es modifiquen les anualitats de l’encàrrec a TRAGSATEC pel servei de desplegament del banc d’ADN d’espècies pesqueres de les Illes Balears
22/12/2020 Modificació de l'import de les anualitats del MEPRO 11876/2019.
15/01/2020 Encàrrec de gestió per al projecte d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres
23/03/2022 Encàrrec de gestió del servei per el pla estratègic per al manteniment del sector ramader i la viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions ramaderes de les Illes Balears
06/05/2022 Encàrrec de gestió del servei de seguiment estacional de la sequera estacional a les Illes Balears
30/11/2020  Encàrrec de gestió a mitjà propi de la redacció de l'avantprojecte d'optimització dels recursos hídrics a partir de l'aprofitament de les aigües regenerades per a ús agrari
13/04/2022 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei per al manteniment de les aplicacions del sistema global d’informació (2022-2024)
17/12/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2021-2022
17/12/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa. Segona part
15/10/2021 Encàrrec de gestió  a mitjà propi del servei d’ampliació, millora i manteniment del sistema de pesca i la immersió digital de l’ordenació pesquera, el busseig professional i la formació nàutica pesquera a les Illes Balears
04/06/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte de millora de la capacitat de dessalació de Formentera
24/03/2020 Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019
16/06/2021 Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte de millora i ampliació de les infraestructures i qualitat de les aigües de reg a les Illes Balears
19/11/2020 Encàrrec de gestió a mitjà propi per al servei de desplegament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
19/11/2019 Encàrrec de gestió per a l'estudi previ de preparació i posada en marxa de la bassa d'aigua de sa Rota a Eivissa
04/09/2019 Encàrrec de gestió per al servei de tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al tractament i anàlisi de dades per correlacionar els espisodis d'arribades de grumers amb dades de fenòmens meteorològics i oceanogràfics
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2019 – 2020
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al per al servei de seguiment i control de les reserves marines d'Eivissa i Formentera
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió de plans d'higiene, traçabilitat, inspecció pesquera i denúncies de l'entorn TRAGSA
23/07/2019 Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa  a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a l' ampliació, manteniment i millora del sistema integral de la gestió pesquera, la traçabilitat i el busseig a l'entorn TRAGSA
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al projecte d'aprofitament integral de les aigües regenerades d'Inca. Fase II
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a la recuperació de les infraestructures de regadiu d'Artà i Capdepera