Torna

CORONAVIRUS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COVID Coronavirus

SITUACIÓ SANITÀRIA: DADES ACTUALITZADES DE L'EVOLUCIÓ DE LA COVID-19

RESUM DIARI
DADES PER ILLES
DARRERS 30 DIES
ALTRES DADES
DADES DE VACUNACIO

  

Us podeu descarregar aquí les dades completes i actualitzades per proves diagnòstiques (dades no consolidades), en format editable

Fulla de Càlcul ANÀLISI PDIA PER MUNICIPIS_EAP AMB DADES (XLXS, 3MB)