Responsable: Maria Magdalena Castells Torrens

Càrrec: Secretària

Passeig de Sagrera, 2, 3r pis

07012 Palma (Illes Balears)

971 17 71 62

A/e: consell-lgtbi@dgcg.caib.es