esdeveniment

16
jun a 2022
1   esdeveniment
Sessions plenàries del Consell d'LGTBI

Convocatòria 13a sessió ordinària Consell d'LGTBI

16/06/2022 - 16/06/2022

Convicatòria de la 13a sessió ordinària del Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d’LGTBI), que tindrà lloc el dia 16 de juny de 2022, a les 16.30 h i que es durà a terme de manera presencial a la Sala Polivalent de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2 Palma), encara que també hi haurà la possibilitat de connexió per via telemàtica, amb l'ordre del dia següent: 

 

1. Benvinguda i presentació de les persones membres del Ple.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (videoacta).

3. Informació sobre els projectes subvencionats en la convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l’LGTBI-fòbia per al 2021 i publicació de la convocatòria per al 2022.

4. Donar compte del Protocol per a l’abordatge de les infraccions d’odi i discriminació per a les policies locals de les Illes Balears.

5. Elecció i nomenament de representant del Consell d’LGTBI a l’Observatori per a la Igualtat.

6. Torn obert de paraules.

Per a més informació podeu descarregar el següent document
Torna