Atenció telefònica

El 012 és el servei telefònic d’informació general administrativa destinat a la ciutadania.
Podeu telefonar-hi de dilluns a divendres de les 8 h a les 20 h i els dissabtes, de les 9 h a les 14 h, i sol·licitar informació general relativa a l’Administració de les Illes Balears:

 • Telèfons de l'Administració
 • Cita prèvia per a les oficines d'assistència en matèria de registres
 • Informació relacionada amb el SOIB
 • Borsins de funcionaris i de personal laboral
 • Publicacions del BOIB
 • Subvencions
 • Cursos
 • Oposicions
 • Informació sobre els distints tràmits telemàtics amb termini de presentació obert
 • Etc.
Primera enquesta de satisfacció en el 2024 del telèfon d'informació administrativa 012

 

Important:
Si telefonau des de fora de les Illes Balears heu de marcar 971 22 57 91.
Si telefonau des de l'estranger: 00 34 971 22 57 91.


Cost de la telefonada:

 • Des de la xarxa fixa: preu de telefonada ordinària fix-fix al territori nacional d'una durada de 160 segons, més 21 % IVA.
 • Des d'una xarxa mòbil: preu de telefonada ordinària mòbil-fix al territori nacional d'una durada de 160 segons, més 21 % IVA.

El preu concret de la telefonada dependrà, en cada cas, de les condicions del contracte entre la persona usuària i l'operador amb el qual hagi contractat el servei de telefonia.

Cada comunitat autònoma gestiona el servei telefònic 012. En concret, el Govern de les Illes Balears el té contractat amb l’empresa Telefónica, a la qual abona mensualment una quota per aquest concepte.

*La Resolució de 21 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, va atribuir el número 012 al servei d'informació de les administracions autonòmiques (BOE núm. 296, de 10 de desembre de 2012).


Els compromisos del telèfon 012 apareixen en la carta marc del Servei d'Atenció i Informació a la ciutadania

 

 

carta març