Torna

Atenció a la ciutadania


L'Administració de les Illes Balears disposa d'una xarxa d'oficines on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions adreçats a qualsevol departament de l'Administració de les Illes Balears, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'Administració local i autonòmica.

Podeu presentar els vostres escrits a qualsevol d'aquestes oficines:

CANVIS EN RELACIÓ A COVID-19 Oficines de registre de la CAIB i oficines amb servei especialitzat (Cl@ve) i servei SIR (format PDF)
CANVIS EN RELACIÓ A COVID-19 Oficines de registre de la CAIB i oficines amb servei especialitzat (Cl@ve) i servei SIR (format ODS)

Podeu demanar cita prèvia web en algunes oficines, polsant el següent enllaç: cita prèvia web

Directori geogràfic de les oficines de registres

L'objectiu d'aquesta enquesta és escoltar directament a la ciutadania i conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda a les oficines d'informació i registre, amb la finalitat de millorar la qualitat de la prestació d'aquest servei.

La vostra opinió ens interessa!

 


Municipis de les Illes Balears i consells insulars als quals podeu presentar documentació dirigida a l'Administració de la CAIB:

Podeu presentar sol·licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració de les Illes Balears o a l'Administració General de l'Estat (AGE), a qualsevol dels ajuntaments o consells que disposen de registre electrònic interoperable, aquestes entitats són les que apareixen en la següent relació:

Entitats Locals de les Illes Balears integrades a SIR


Model de sol·licitud dirigida a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre qualsevol assumpte, quan no ho hagi cap procediment específic publicat a la Seu electrònica:
PDF Formulari emplenable i imprimible
Model general per presentar una queixa o un suggeriment a l'Administració:
Formulari emplenable i imprimible
Model per sol·licitar informació pública (dret d'accés):
Podeu trobar els formularis i tota la informació al següent enllaç