Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació i dades disponibles

CONSUMS D'AIGUA

En aquesta secció trobaràs dades relacionades amb el consum d'aigua a les Illes Balears.CONSUM URBÀ D'AIGUA

Arxius disponibles en format PDF i full de càlcul:

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) per illa (2000-2020)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa d'Eivissa (2000-2020)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa de Formentera (2000-2020)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa de Mallorca (2000-2020)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa de Menorca (2000-2020)

 

 

CONSUM AGRARI D'AIGUA

Els consums d'aigua agraris del territori balear s'han calculat mitjançant la teledetecció espacial.
L'origen de l'aigua consumida pel sector agrari prové d'aigües subterrànies i de les aigües depurades.

PDF Consums totals de los sectores Golf i Agricultura

PDF Estimació de la superfície regada al 2008 a Balears, a les illes i per municipi

PDF Procedencia de l'aigua de consum agrícola al 2008