Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per la contractació temporal, i a temps parcial, d'un agent d'emergències nivel IV a Eivissa. Aquest procés es durà a terme mitjançant oferta pública al SOIB.

BASES

30-03-2022 Llistat definitiu del procés selectiu

23-03-2022 Resultats provisionals de la fase de mèrits

15-02-2022 Autobarem

15-02-2022 Correcció del document Resultats de les entrevistes personals sobre la data d'enviament de la documentació acreditativa dels mèrits. Resultats de les entrevistes personals

14-02-2022 Resultats de les entrevistes personals

08-02-2022 Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu

02-02-2022 Llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu

26-01-2022 Sol·licitud de participació en el procés selectiu

26-01-2022 Llistat de candidats inscrits