Torna

112 Illes Balears

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de gestors d’emergències per al SEIB112 mitjançant un procés selectiu reglat. Els aspirants formaran part d’un borsí que els donarà dret, d’acord amb la puntuació obtinguda en el procediment selectiu, a ser cridats per cobrir totes les necessitats de personal que puguin sorgir a l’àrea d’Operacions del SEIB112, ja sigui amb motiu del període estival, substitucions per maternitat, excedències, augment temporal de feina, baixes de llarga duració o altres causes.

Bases

Sol·licitud

12-07-23 Llistat definitiu del procés selectiu

05-07-23 Resultats provisionals de la fase de mèrits

21-06-23 Resultats de les entrevistes personals

20-06-23 Autobarem

22-05-23 Llistat definitiu d'admesos i exclosos i calendari d'entrevistes

15-05-23 Llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu