Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Procedimientos / servicios

Usted buscó en la unidad Administrativa Govern de les Illes Balears, Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad Público objetivo: Personas Público objetivo: Empresas Público objetivo: Administraciones.

627 Procedimientos / servicios disponibles, ver 10 20 50 por página.
 • Registro y publicaciones Inscripció de l'adaptació dels Estatuts a la normativa vigent Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de transformació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de fusió Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció d'obertura o tancament de delegacions Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'actes Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'actes Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Nota simple de dades registrals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Nota simple de dades registrals Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Confrontació de documents Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Confrontació de documents Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Dipòsit de documentació Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la constitució testamentària Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de la constitució testamentària Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció dels Estatuts Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció dels Estatuts Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció del nomenament provisional de membres de l'òrgan de govern o representants realitzat pel protectorat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció del nomenament provisional de membres de l'òrgan de govern o representants realitzat pel protectorat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció d'interposició d'acció de responsabilitat o de la resolució judicial Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció d'interposició d'acció de responsabilitat o de la resolució judicial Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la resolució judicial autoritzant la intervenció temporal Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de la resolució judicial autoritzant la intervenció temporal Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extranjera Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extranjera Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció Delegació Fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Cancel·lació d'una fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto