Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvenció directa UIB Premis Agenda 2030

Contribuir a la convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible

Codi SIA

2893474

Persones destinatàries

Alumnat dels estudis oficials de la UIB que hagi fet el seu treball de fi de grau o treball de fi de màster sobre un o alguns dels disset objectius de desenvolupament sostenible establerts per l'Agenda 2030

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha termini

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

UIB

Documentació a presentar

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Coordinació

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177161 - Fax: 971176346

(gestio@dgcg.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar