Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de PONT de Patró Local de Pesca

Realitzar la inscripció telemàtica a l'examen lliure del mòdul de PONT de Patró Local de Pesca per formar-se en els coneixements necessaris per poder exercir les funcions de capità, patró o cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 12 metres d'eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a 12 milles des de la línia de base, o alternativament exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència.

Codi SIA

2248174

Persones destinatàries

- Qualsevol persona que exerceixi funcions professionals marítimes en embarcacions de pesca i vulgui tenir el comandament i el govern de la seva embarcació fins a 12 milles de la costa, o alternativament exercir de cap de màquines, amb les restriccions tipificades en l'article 9, apartat 2, del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

- Aspirants a patró local de pesca que els falti algun mòdul dels tres que consta el curs.

- Qualsevol persona que posseeixi el títol de mariner pescador i vulgui obtenir el de patró local de pesca.

- Qualsevol persona que vulgui començar una nova activitat professional en el sector pesquer i necessiti les atribucions del títol de patró local de pesca.

- Qualsevol persona que vulgui realitzar els exàmens

Termini per a resoldre i notificar

Segons convocatòria

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Per que es dugui a terme l'examen a una determinada illa hi haurà d'haver un mínim de 5 interessats en fer-ho.

- Hi ha que fer una inscripció per cada mòdul que es vulgui obtenir (Pont, Comuns i Màquines)

- Els manuals es poden consultar al següent enllaç: Manuals Patró Local de Pesca.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Pesquera

Tràmits

X

Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de PONT de Patró Local de Pesca

Requisits

- Parlar i escriure en castellà

- Tenir mes de 16 anys

Documentació a presentar

Termini màxim

Segons convocatòria

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Pesquera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847

(titulacions@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar