LOGO CAIB
Contingut
13 octubre 2021Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Ports IB comença les obres de rehabilitació del moll de La Duana garantint la conservació del conjunt patrimonial

Avui han començat les obres de reparació i rehabilitació de la zona del Moll de La Duana a Portocolom, després de realitzar fa dues setmanes les darreres proves de l'empedrat per assolir la millor tècnica constructiva per dur-ho a terme.

El resultat d'aquesta prova, realitzada sobre una superfície d'1m2 d'amplada amb la tècnica i el material que s'utilitzarà a la resta de la zona a recuperar, va ser satisfactori, garantint el manteniment dels valors patrimonials del port de Portocolom.
En aquest sentit, la prova d'empedrat va comptar amb l'aprovació dels tècnics de Patrimoni del Consell de Mallorca, així com dels representants d'ARCA i del Gremi de Margers que també hi eren presents.

Aquest matí ja s'ha començat amb la preparació de la zona, però no serà fins dilluns que es començarà amb el desmuntatge del cantil. La previsió és que les obres puguin finalitzar abans de setmana santa de l'any que ve.

Les obres que es duran a terme són les incloses al modificat del projecte redactat per Ports IB per poder incloure les determinacions estipulades als informes de Patrimoni i l'adaptació de les partides d'obra a la realitat descoberta a les prospeccions realitzades. El pressupost del contracte adjudicat era de 260.000 € (iva exclosa) i el contracte modificat és de 320.517,96 €. Aquest modificat suposa un increment de pressupost damunt el pressupost inicialment adjudicat de 60.517,96 € (IVA exclòs), que significa un 23,27% d'increment.

Les millores incloses al projecte són:
• S'utilitzaran les tècniques constructives determinades pel Consell de Mallorca per recol·locar els carreus que conformen l'empedrat del moll de La Duana. Es farà amb junta en capserrat, és a dir, realitzant un fals escaire amb el qual es prenen els angles oberts que van conformant les juntes de les pedres. Per aconseguir-ho les pedres s'hi hauran d'obrar per assegurar que es toquin perfectament entre si deixant unes juntes mínimes i ben estretes.
• Les juntes es realitzaran amb un abeurat de morter de calç i arena.
• Es retirarà la plataforma de formigó instal·lada als anys 80 per reforçar la zona de treball de la grua que realitza l'avarada d'embarcacions.
• Quant a les pedres del cantiltal com es determinava originalment al projecte, es numeraran i, un cop executades les tasques de reforç de l'estructura interna, es tornaran a col·locar en el mateix lloc original. En aquest cas, la millora consisteix a desmuntar i recol·locar les 3 filades de pedra que conformen l'escaló, donat que les prospeccions determinaren l'especial valor de tot el conjunt (al projecte inicial es consideraven 2 fileres).
• A petició de la comissió de seguiment s'incorpora també una millora del parament vertical del moll que dóna a la rampa i que no estava inicialment contemplat.

Les actuacions començaran pel desmuntatge pedra a pedra de l'escaló del moll i dels carreus que el conformen, així com del paviment, per poder posteriorment dur a terme les actuacions de reforç i muntatge de nou del moll, així com la reconstrucció de l'empedrat.

Les obres es realitzen per trams, començant en primer lloc per la part més propera a les barraques de Sa Bassa Nova.

Cal afegir també que les obres comptaran en tot moment amb la supervisió de la direcció d'obra i de l'equip d'assistència arqueològica i etnològica encapçalat pels tècnics de Patrimoni del Consell de Mallorca i s'espera la participació de la Comissió de Seguiment, per tal de, com fins ara, dur a terme les obres amb les premisses de salvaguardar el valor històric del port, conjugant la seguretat estructural de la infraestructura amb la preservació de l'innegable valor històric del Moll de La Duana.