LOGO CAIB
Contingut
13 octubre 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern i el Consell de Mallorca enllesteixen l'acord per al traspàs de les competències d'ordenació turística a la institució insular


La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears ha reunit aquesta tarda a la secció insular de Mallorca de la Comissió Mixta de Transferències Govern – Consells Insulars, en una trobada que ha servit per enllestir l’acord per al traspàs de les competències d'ordenació turística al Consell de Mallorca.

Aquesta secció insular està formada per representants de diferents conselleries del Govern i del Consell de Mallorca i és l'òrgan encarregat d'analitzar i aprovar la proposta de traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies del Consell que exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d'ordenació turística, en compliment de l'acord de Consell de Govern aprovat el 21 de juny de 2021. Precisament ha de ser la Comissió Mixta, reunida en sessió plena, amb representació dels quatre consells, la que haurà de ratificar aquest acord assolit avui en l’àmbit de la secció insular de Mallorca.

Una vegada culminades les negociacions iniciades mesos enrere, el Consell de Mallorca podrà gestionar a partir del pròxim 1 de gener de 2022 tant l'ordenació turística de l'illa com també la seva promoció, una competència que ja es va traspassar durant la passada legislatura, quan també la van rebre els consells insulars de Menorca i Formentera i es van ampliar les funcions i els serveis de promoció turística per al Consell Insular d'Eivissa.

El Consell Insular de Mallorca era l'únic que encara no tenia traspassada la competència d'ordenació turística i fruit d'aquest acord serà efectiva ja a partir de gener, excepte el CBAT (Consorci de places turístiques de l'illa de Mallorca), el traspàs de la qual tendrà efectes l'1 d'abril de 2022, ja que es necessita un temps d'adaptació per als seus estatuts. Entre les funcions que podrà exercir la institució insular es troben la planificació i la gestió de l'oferta turística, la facultat inspectora i també la potestat sancionadora.

A més a més, la seva gestió per part del Consell implicarà que la institució insular passarà a exercir les funcions administratives en relació amb les empreses, les activitats i els establiments turístics, a més de les competències que ara té el Govern respecte del CBAT.

Una vegada el traspàs sigui efectiu, el Govern continuarà definint l'estratègia turística de la Comunitat Autònoma i mantindrà la capacitat normativa com fins ara. A més, el Govern realitzarà també la planificació general de l'activitat econòmica que afecta el sector turístic i ostentarà la representació institucional en les relacions amb l'Estat, així com amb la resta de CCAA, organitzacions i entitats, nacionals i internacionals, quan es refereixin a àmbits d'ordenació turística respecte a les que calgui desenvolupar actuacions d'interès general per a les Illes Balears perquè afecten més d'un territori insular.

L’acord preveu el traspàs efectiu de 61 llocs de feina que s’integraran dins de l’estructura del Consell de Mallorca, afectant els serveis d’ordenació turística, inspecció i estratègia, el servei tècnic i el de control d’empreses i activitats.

El traspàs d'aquestes competències es fa seguint el que marquen els Acords de Bellver i complint amb l'acord de la III Conferència de Presidents i Presidentes, celebrada a Raixa l'11 de setembre del 2020.

D'aquesta manera, el Govern continua avançant en el que marca l'Estatut d'autonomia, amb el plantejament que cada illa té la seva institució d'autogovern i, per tant, ha de tenir el finançament i les competències que li corresponen per a servir millor la ciutadania.